Magazinul online cu pagina de web www.debaut.ro este operat de SMART ONLINE MAG SRL, persoană juridică română, cu sediul social la adresa Sat Cornetu, Comuna Cornetu, Soseaua Alexandriei nr 24, judetul Ilfov, cu codul de înregistrare fiscală 38618921, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J23/6252/19.12.2017, tel: 0723.180.658.

 

Prezentul document este supus legii romane si stabileste termenii si conditiile de utilizare ale acestei pagini web si conditiile de achizitionare a produselor si serviciilor comercializate prin intermediul acestui magazin online.

 

Accesarea magazinului online cu pagina de website www.debaut.ro implica acordul de a respecta termenii si conditiile prezentate mai jos, precum si Politica de retur, Politica de confidentialitate si toate celelalte documente mentionate mai jos in cuprins.

 

Recomandam citirea cu atentie a acestora de fiecare data cand accesati pagina. www.debaut.ro isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica continutul acestora fara vreo notificare in prealabil a utilizatorilor.

 

1. DEFINIREA TERMENILOR:

 

SITE - astfel numit in continuare domeniul www.debaut.ro și subdomeniile acestuia.

 

Serviciu - este oferit de SITE prin intermediul platformei online cu domeniul www.debaut.ro - serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile publice disponibile ale site-ului, în sensul acordării posibilității Utilizatorului/Clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace de comunicare electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță precum telefonic, dar fără a se limita la acestea.

 

Comanda reprezintă documentul electronic prin care Cumparatorul solicita SITEului incheierea unui Contract de furnizare de produse.

 

Utilizatorul reprezintă persoana care accesează, viziteaza si/sau interactioneaza cu SITE-ul,citind si acceptand TERMENII SI CONDITIILE prezentate pe SITE, îndeplinind astfel cerințele procesului de înregistrare.

               

Cumparatorul reprezinta utilizatorul care finalizeaza procesul de inregistrare prin completarea datelor cu caracter personal necesare, plaseaza o comanda si  este de acord, in mod ferm si expres, cu forma de comunicare la distanta (telefonic sau prin corespondenta electronica) prin care SITEul își derulează operațiunile, neputand invoca ulterior eventuale imprejurari/stari de fapt pentru a modifica aceste forme de comunicare.

 

Produse – orice produs pus la dispozitie de catre SITE,care urmeaza a fi furnizat dupa incheierea unui Contract, cu specificatiile puse la dispozitie de producator,cu mentiunea ca, in anumite cazuri, pot exista eventuale descrieri orientative, care nu modifica caracteristicile originale ale produsului.În cazul în care, între specificațiile puse la dispoziție de producător (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand caracter exemplificativ si nu limitativ)

apar diferențe ca rezultat al modificărilor impuse de producător, ori rezulta alte diferente cauzate exclusiv de catre producator, SITEul nu își asumă răspunderea privind imaginea produselor prezentate pe domeniul www.debaut.ro, ori a diferentelor (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand caracter exemplificativ si nu limitativ) cauzate exclusiv de catre producator, clientul neputand invoca in contra SITEului aspecte ori alte stari de fapt pentru a atrage raspunderea acestuia, indiferent de natura acesteia.

 

Contractul -  Comanda plasata de Cumparator si confirmată de către reprezentanții SITE-ului, prin care se acceptă  livrarea  produsului sau a produselor comandate de Cumparator cu respectarea prevederilor impuse de O.U.G 34/2014 privind contractul de furnizare de produse încheiat intre un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează in mod exclusiv, înainte si la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicare la distanta.

Data intrării in vigoare a contractului - este data confirmării Comenzii de către reprezentanții SITEului, data la care contractul se considera legal incheiat, cu toate consecintele juridice ce deriva din aceasta stare de fapt. 

 

        

Contractul de vanzare/cumparare la distanta va avea ca baza urmatorii termeni si conditii generale și se vor supune prevederilor O.U.G. 34/2014, precum si oricarei alte norme in materie, in vigoare la data incheierii si derularii contractului. In masura in care exista norme care guverneaza aceeasi situatie de fapt, norme care sunt contradictorii, aplicabilitate va avea acea norma cu caracter mai favorabil fata de partea in culpa.

           

2. CONDIȚII GENERALE

 

Vizitarea și utilizarea SITE-ului sunt condiționate de acceptarea acestor condiții de utilizare.

        

SITE- ul, www.debaut.ro, este dedicat exclusiv persoanelor cu varsta peste 18 ani, utilizarea acestuia (vizitarea, accesarea, cumpărarea produselor de pe acest site, prelucrarea datelor cu caracter personal, etc.) implică garanția din partea utilizatorului că a împlinit vârsta de 18 ani, astfel incat beneficiaza de drepturile legale pentru a valida o comanda și că este de acord cu termenii și condițiile expuse în conținut. Astfel,Cumparatorul beneficiaza de toate drepturile si obligatiile contractuale,generate de lansarea comenzii, respectiv confirmarea acesteia.

 

Administratorul SITE-ului își rezervă dreptul de a modifica in orice moment conținutului acestui acord fără o notificare în prealabil.Orice modificari aduse intra in vigoare numai pentru comenzile noi,inregistrate dupa publicarea modificarilor respective pe SITE.

 

Prin folosirea site-ului/conținutului, Utilizatorul sau Cumparatorul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, morale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse site-ului sau conținutului acestuia , în conformitate cu legislația română în vigoare.

 

Cumpărătorul nu poate revoca acordul exprimat in favoarea condițiilor prezente in cuprinsul SITE-ului  pe perioada derulării unui contract sau pana in momentul in care acesta nu va achita contravaloarea tuturor contractelor neonorate fata de  S.R.L. Exceptie face acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal insa o astfel de eventuala revocare nu are niciun fel de consecinta asupra raporturilor contractuale anterioare, deja nascute, in baza carora au luat nastere in mod valabil obligatii de plata, dar neonorate, acestea urmand a fi achitate, integral, indiferent de optiunea clientului privitoare la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, aceasta optiune producand efecte numai pentru viitor nu si pentru situatii anterior nascute.

 

In cazul in care Utilizatorul/Cumparatorul a achitat contravaloarea tuturor contractelor neonorate față de S.R.L. si își menține intenția de revocare a acordului exprimat în favoarea condițiilor prezente in cuprinsul SITE ului  pe perioada derulării unei comenzi,  S.R.L. urmează să anuleze cererea de produse a Utilizatorului/Cumparatorului fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

 

 

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

Contractul stabileste vanzarea produselor comandate pe SITE de Cumparator si confirmate pentru livrare de catre reprezentantii SITE ului.

             

SITE-ul va include în coletul expediat către Cumparator, în funcție de tipicul fiecărui produs, toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către Cumparator.

             

Contractul impreuna cu documentele care atestă livrarea către Cumparator a produselor contractate de acesta, de partea SITE ului, devine Contract onorat.

 

 

4.DREPTURI SI RESPONSABILITATI

 

SITE-ul nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere a Utilizatorului sau a Cumparatorului in situația in care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termeni si condiții sau de nerespectarea Contractului si celorlalte instrucțiuni menționate pe site.

 

SITE-ul nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum si pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri accesibile de pe site.

 

Proprietatea asupra produselor va fi transferată la momentul efectuării plății de către Client in locația indicata in comanda (chiar daca in acea locatie nu se regaseste clientul personal, plata urmand a fi realizata de o alta persoana, dar in locatia indicata de client si pentru produsele comandate de acesta), înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrărilor efectuate de personalul site ului, ulterior acesteia,SITE ul nu este responsabil pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul/Cumparatorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către SITE a oricăreia din obligațiile sale conform Contractului si pentru daune care rezulta din utilizarea produselor respective după livrare si, in special, pentru pierderea produselor.

 

SITE-ul nu raspunde in fata niciunui Cumparator/Utilizator pentru eventuale solicitari in afara termenilor si conditiilor prezentate, nu poate fi raspunzator pentru niciun fel de eventual prejudiciu, material sau de alta natura, care ar deriva, direct sau indirect, din fapte ori alte imprejurari care nu au fost mentionate in prezenta sectiune de Termeni si Conditii.

 

SITE-ul isi rezerva dreptul de a anula comanda si de a nu tine rezervate produsele comandate in cazul in care clientul nu poate fi contactat telefonic in termen de 24 de ore de la plasarea comenzii.

        

In cazul in care preturile sau alte detalii referitoare la produse/promoții au fost afișate greșit, sau cu informatii incorecte din cauza unor erori tipografice , inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse greșit in baza de date, ne alocam dreptul de a anula livrarea respectivului produs si de a anunța cumparatorul telefonic/e-mail in cel mai scurt timp, despre eroarea apăruta, daca produsul nu s-a livrat încă.

 

Cumparatorul/Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către terți a datelor sale confidențiale.

 

           

5.MODALITATI DE PLATĂ.FACTURARE SI LIVRARE.POLITICA DE RETUR.

 

Prețul afișat include TVA, precum și orice altă taxă aplicabilă (mai puțin cheltuielile de livrare ale produsului/produselor). Prețul de vânzare poate fi modificat de către SITE, in orice moment fără o notificare prealabilă. De asemenea, in functie de volumul comenzii, de pretul acesteia, de produsul comandat ori de gradul de fidelitate a clientului, pretul final al produselor poate fi negociat, independent de valoarea afisata pe site. SITE UL isi rezerva dreptul exclusiv de a refuza unilateral o negociere in masura in care aceasta a fi in detrimentul activitatii economice a societatii ori exista riscul ca o astfel de negociere sa creeze dezavantaje viitoare societatii, indiferent de natura lor. In urma negocierii, pretul rezultat nu poate fi superior celui afisat pe site, cu exceptia unor cazuri justificate precum comandarea anumitor produse ori anumitor cantitati de produse, cu un anumit termen de livrare solicitat de catre client dar care ar genera pentru furnizor un efort suplimentar fata de cel normal, generat de o comanda uzuala.

 

In momentul confirmării comenzii, SITE-ul va emite o factură pentru produsele ce urmează a fi livrate, Cumparatorul fiind obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația in vigoare, asumandu-si intreaga responabilitate pentru acuratetea si corectitudinea acestora.

 

Livrarea comenzii poate fi anulata in orice moment in masura in care se depisteaza, prin orice mijloc, in intervalul lansarii comenzii si cel al livrarii sale efective, faptul ca cel care a lansat comanda, este minor ori exista alte impedimente ori indicii, de natura a-i afecta discernamantul ori capacitatea de exercitiu.

       

SITE-ul se obliga sa onoreze, in conditii rezonabile, toate comenzile primite, fara discriminare in randul clientelei. Cu toate acestea, SITE-ul isi rezerva dreptul de a refuza unilateral, in mod intemeiat, onorarea anumitor comenzi in masura in care apreciaza, pe baza unor imprejurari reale si obiective, ca furnizarea produselor comandate catre anumite persoane fie incalca normele in vigoare, fie nu ar fi oportuna realizarea livrarii (spre exemplu, comanda este realizata de o persoana care a mai comandat anterior produse insa fie nu a onorat plata acestora, fie a onorat-o cu intarziere, fie a onorat-o partial, in mod total nejustificat, etc.), fie prin realizarea unei astfel de relatii comerciale societatii i s-ar aduce un prejudiciu, indiferent de natra lui. In aceste cazuri, subscrisa nu este raspunzatoare pentru neonorarea comenzii iar cumparatorului/utilizatoruli nu i se va percepe niciun cost. 

 

SITE-ul isi rezerva dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral in masura in care aceasta a fost plasata de o persoana care a manifestat fata de subscrisa o atitudine neconforma normelor in vigoare ori a adoptat fata de aceasta o atitudine/conduita ostila, sicanatorie, cu rea credinta sau nejustificata.SITE ul isi rezerva dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral in masura in care, pe baza unor elemente obiective, se poate trage concluzia ca exista premisele adoptarii unei astfel de conduite fata de subscrisa.

                     

  

6.DREPTURI DE AUTOR

 

Continutul SITE-ului, numele, insemnele grafice, simboluri,imagini si toate materialele integrate in acest site constituie proprietatea intelectuala a SITE ului www.debaut.ro , prin urmare acestea nu pot fi preluate,copiate sau folosite fara acordul scris al proprietarului.

           

Cumparatorul respecta dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media) informarile primite de la SITE.

 

Documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris al Cumparatorului.

 

 

7.CONFIDENTIALITATE

 

Prelucrare datelor cu caracter personal se face in conformitate cu legea si este notificata de Autoritatea Nationala de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal.

 

Cumparatorul este de acord sa i se stocheze de catre Vanzaror datele personale, documente si informatii de orice natura declarate la crearea contului si sa primeasca pe adresa de e-mail declarata, copii ale comenzilor sale sau alte notificari de natura comerciala.

http://www.dataprotection.ro/?page=formulare&lang=ro

 

8.GARANTII

 

Produsele comercializate de catre SITE sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte, beneficiaza de conditii de garantie (acolo unde este cazul) conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor.

 

Potrivit Ordonanței de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, articolul 4, punctul 1, litera e) și a Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, articolele 5-14, în funcție de natura produselor livrate, garanțiile asupra acestora pot funcționa în următorul mod:

 

vinurile de orice tip și băuturile alcoolice care conțin minim 10% volum alcool conform Hotărârii nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, articolul 10, alineat (5) – nu au indicată data durabilității minimale;

alte produse (livrate de Vânzător, ca urmare a Comenzilor primite prin intermediul Website-ului www.beicevrei.ro) care sunt supuse unui termen de garanție vor fi livrate întotdeauna cu respectarea unui termen minim de 30 de zile de valabilitate  de la data comenzii până la termenul de expirare al produsului.

 

 

9. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

 

Contractul este supus legii romane.

 

Eventualele litigii aparute intre SITE si Cumparatori/Utilizatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN

 

10. FORTA MAJORA

 

In cazul in care, datorita unui eveniment de forta majora,oricare dintre parti nu isi va putea indeplini obligatiile contractuale,aceasta va avea parte de intelegere si nu va fi considerata raspunzatoare.

 

 

11. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

 

SITE ul si reprezentantii acestuia poate cesiona si/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia in vederea ducerii la îndeplinire a comenzii,situatie in care SITE ul rămâne răspunzător fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

 

 12. INFORMARE DESPRE COOKIE URI.

 

Aceasta Politica a companiei www.debaut.ro privind modulele cookie ("Politica privind modulele cookie") descrie diferitele tipuri de cookie-uri care sunt utilizate in legatura cu site-ul detinut si controlat de SMART ONLINE MAG SRL , persoană juridică română, cu sediul social la adresa Sat Cornetu, Comuna Cornetu, Soseaua Alexandriei nr 24,judetul Ilfov, cu codul de înregistrare fiscală 38618921, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J23/6252/19.12.2017 ,tel: 0723.180.658 de la care accesati aceasta Politica privind modulele Cookie ("Site-ul"). www.debaut.ro determina mijloacele si scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal descrise in aceasta Politica privind modulele cookie si, prin urmare, este operatorul de date (in sensul Regulamentului UE 2016/679).

In functie de Site-ul pe care il accesati, notificarile noastre privind confidentialitatea se aplica in plus fata de aceasta Politica privind modulele cookie si complementar acestei Politici privind modulele cookie.

Aveti optiunea de a accepta utilizarea modulelor cookie inainte de a intra pe acest Site. Aceasta Politica privind modulele cookie va permite sa acceptati sau sa refuzati sa va dati consimtamantul pentru fiecare categorie de modul cookie (cu exceptia cookie-urilor strict necesare, care pot fi doar respinse).

In cazul in care aveti intrebari, va rugam sa ne contactati prin e-mail la office@debaut.ro sau sa ne scrieti la: adresa Sat Cornetu, Comuna Cornetu, Soseaua Alexandriei nr 24,judetul Ilfov

 

CE ESTE UN MODUL COOKIE?

Modulele Cookie sunt o caracteristica standard a site-urilor care ne permit sa stocam cantitati mici de date pe calculatorul dvs. cu privire la vizita dvs pe Site. Acestea sunt utilizate pe scara larga pentru a ajuta site-urile sa functioneze sau sa functioneze intr-un mod mai bun si mai eficient, cum ar fi pentru recunoasterea dvs. si retinerea anumitor informatii care vor face ca utilizarea site-ului de catre dvs sa fie mai convenabila (cum ar fi retinerea preferintelor dvs). Modulele Cookie ne ajuta, de asemenea, sa aflam care zone ale Site-ului sunt utile si care zone trebuie imbunatatite si sa urmarim utilizarea Site-ului pentru a va oferi publicitate directionata.

 

Module cookie primare si module cookie terte

Modulele cookie sunt descarcate de catre browser-ul dvs de internet la prima vizita pe Site. Urmatoarea data cand vizitati Site-ul de pe acelasi dispozitiv, modulul cookie si informatiile stocate in acesta sunt fie trimise inapoi la site-ul care l-a generat (modul cookie primar), fie la un alt site de care apartine (modul cookie tert).

Acesti furnizori terte persoane seteaza modulele cookie atunci cand sunteti conectat la paginile lor si vizitati Site-ul nostru. Nu avem nicio influenta asupra setarilor modulelor cookie ale acestor site-uri. Vizitati site-urile furnizorilor terte persoane pentru a obtine informatii suplimentare despre modul in care utilizeaza modulele cookie.

Modulele cookie primare si modulele cookie terte permit site-ului sa recunoasca daca ati accesat deja Site-ul prin intermediul acelui browser si, in multe cazuri, acestea pot face sa varieze continutul afisat.

Daca refuzati utilizarea tuturor modulelor cookie, nu vor fi utilizate nici module cookie primare si nici modulele cookie terte. Nu va exista nicio diferentiere intre cele doua tipuri de module cookie.

Module cookie persistente si de sesiune

In functie de durata de viata, modulele cookie pot fi diferentiate intre module cookie "persistente" sau de "sesiune".

Un modul cookie persistent este un modul cookie stocat pe calculatorul dvs pana in momentul in care expira sau il stergeti dvs.

Un modul cookie de sesiune, pe de alta parte, este sters in momentul in care inchideti browserul. 

 

In afara de acceptarea modulelor cookie atunci cand vizitati Site-ul asa cum este descris in modalitatea stabilita mai jos, in general puteti alege sa acceptati modulul cookie prin modificarea setarilor din browser-ul dvs. Pentru mai multe detalii, vedeti mai jos in cadrul numarului 2.

CUM ADMINISTREZ MODULELE COOKIE?

Refuzul de a utiliza modulele cookie

Aveti optiunea de a accepta utilizarea modulelor cookie care va vor permite sa utilizati toate functiile Site-ului fara restrictii atunci cand vizitati Site-ul nostru. Daca respingeti utilizarea modulelor cookie strict necesare, acest lucru poate afecta experienta utilizatorului si functionalitatea in timpul utilizarii Site-ului. Respingerea altor module cookie poate sa nu afecteze experienta utilizatorului dvs si functionalitatea in timpul utilizarii Site-ului.

Daca respingeti utilizarea tuturor modulelor cookie, modulele cookie primare si modulele cookie terte vor fi dezactivate. In plus, modulele cookie primare vor fi sterse. Nu vom putea sterge modulele cookie terte. Prin urmare, va fi necesar sa stergeti personal modulele cookie terte. Acest lucru se poate face din setarile browser-ului dvs.

 

Dezactivarea si/sau stergerea modulelor cookie prin browser-ul dvs

Alternativ si/sau in plus, puteti schimba setarile modulelor cookie prin intermediul browser-ului dvs de internet. Browser-ul dvs de internet va permite sa modificati setarile modulelor cookie. Astfel de setari ale browser-ului pentru modulele cookie sunt de obicei gasite in meniul "optiuni", "instrumente" sau "preferinte" al browser-ului dvs. de internet. De asemenea, puteti consulta meniul "Ajutor" al browser-ului. Browsere diferite pot utiliza mecanisme diferite pentru a dezactiva modulele cookie.